EVops

Tvoříme nové metodiky a učebnice pro ŠŠ

Milí učitelé,

Etická výchova, o.p.s. připravuje nové metodiky, učebnice a pracovní listy nejen pro etickou, ale také osobnostní výchovu pro SŠ. Těšit se můžete už teď na nových 50 lekcí.

Metodiky, učebnice a pracovní listy etické výchovy pro ZŠ můžete objednávat na www.ucebniceproetiku.cz

Ukázka nové učebnice pro SŠ

Recept na spolužákaEtV_učebnice SŠ

lekce asertivity

Ukázka nové metodiky pro SŠ

EtV_metodika SŠ

Můžete se těšit na 50 nových lekcí pro podporu rozvoje charakteru studentů:

První ročník SŠ

  1. Mezilidské vztahy a komunikace
   1. Poznáváme se (RD)
   2. Pravidla naší třídy (RD)
   3. Recept na dobrého spolužáka (RD)
   4. Jak komunikujeme (RD)
   5. Pojďme se učit naslouchat (RD)
   6. Aby komunikace nebolela (RD)
   7. Asertivita – už si o ní slyšel/a? (RD)
  2. Spolupráce
   1. Co je spolupráce? (JM)
   2. Naše Vaše slova (JM)
   3. Jak zvládnout konflikt
   4. Změna nás nezaskočí (JM)
   5. Nevytvářet si domněnky (MP)
  3. Důvěra
   1. Můžeš mi věřit (RD)
   2. Teplá sprcha (RD)
   3. Táhneme za jeden provaz (RD)
   4. Všichni nemusíme být stejní (RD)
  4. Vzájemná pomoc
   1. Pomoc (ND, RD)
   2. Když pomáháme (ND, RD)
   3. Vzájemná pomoc mění naši třídu (ND, RD)
   4. Pomoc a spolupráce (ND, RD)
  5. Projekt Jak se učit
   1. Učení? To zvládnu! (AŘ, KK, ND)

    Druhý ročník SŠ
  1. Spravedlnost a nespravedlnost
   1. Lež a podvod (MP)
   2. Spravedlnost (JM)
   3. Nespravedlnost ?!? (JM)
   4. Účel světí prostředky (RD)
  2. Dvě svobody proti sobě
   1. Moje pravda – tvoje pravda (MP, PM)
   2. Soupeření (JM)
   3. Přátelství (MP)
   4. Nepřátelství (JM)
  3. Vůle, zvůle, libovůle
   1. Co můžu, ale nemusím … (KK)
   2. Zlaté pravidlo (KK)
   3. Pravidla? (KK)
   4. Co chci, to dokážu? (AŘ)
   5. Na sympoziu (KK)
   6. Koho obdivuji (KK)
   7. Cestovní kancelář
   8. Hrdost a pýcha
  4. Postavit se na vlastní nohy
   1. Strach (KK)
   2. Dobít baterky (KK)
   3. Kdo mě bude potřebovat? Životní cesta a s kým se na ni vydám (AŘ)
   4. V roli občana (AŘ)
   5. V roli zaměstnance aneb Nejsme jenom sami za sebe (AŘ)
   6. Do boje s větrnými mlýny (AŘ)
  5. Co jsem si nekoupil
   1. Rodina (JM)
   2. Předané hodnoty (JM)
   3. Kde domov můj (RD)
   4. Přiletěla holubice (RD)
   5. Patří nám svět? (RD)
  6. Osobní iniciativnost
   1. Svět v síti (PM)
   2. Chudoba je problém všech (AŘ)
   3. Moje možnosti (KK)
  7. Projekty k tématu Rozvoj osobního potenciálu
   1. Prameny živé vody (PF)
   2. Kam kráčím? (PM)