EVops

Slavnostní vyhlášení vítězů celonárodní soutěže 2. 6.

KOMENSKY_2021_BLACK

Projekt k 430. výročí narození Jana Amose Komenského (28. 3. 1592 – 15. 11. 1670)

Připojme se ke Komenského nadčasové vizi a udělejme svět lepší!

 

Slavnostní vyhlášení vítězů celonárodní soutěže Měníme svět k lepšímu

Od září 2021 do 8. května 2022 měly třídní kolektivy možnost zapojit se do Projektů proměny a registrovat se do celonárodní soutěže Měníme svět k lepšímu v rámci projektu Komenský – Příběhy lidskosti. Učitel národů by měl jistě radost, že v jeho Poradě o nápravě věcí lidských pokračují praktickými činy další generace.

 

Slavnostní vyhlášení vítězů soutěže Měníme svět k lepšímu se bude konat 2. června v DK AKORD v Ostravě. Do Projektů proměny se zapojilo 24 týmů od Ústí nad Labem až po Karvinou, které se pokusily o nápravu věcí lidských v sedmi klíčových oblastech života: vzdělanost, rodina, vláda, víra, média, umění, podnikavost. Komu byste dali svůj hlas ve veřejném hlasování vy? Máte možnost podpořit svého favorita svým hlasem ve veřejném hlasování do 25. května na webu komensky2020.cz/verejne-hlasovani-2022/ Vyhlášení vítězů bude předcházet workshop pro pedagogy s prof. PhDr. Janem Háblem, Ph.D.
Soutěžit mohly týmy ve třech věkových kategoriích: 1. stupeň ZŠ (6–11 let), 2. stupeň ZŠ (12–15 let) a SŠ/SOU (16–19 let). Týmy si vybraly jednu z oblastí, vymyslely název projektu a pustily se do díla. Vznikla krásná a originální díla. Vítěze v jednotlivých kategoriích odměníme dárkovým poukazem na společný zážitek, věcnými dary od společnosti POMPO a dalších sponzorů v celkové výši 120 000 Kč.

Na 71 školách proběhlo 164 programů a projektových dní Minus na plus s Amosem, kterých se zúčastnilo  3250 studentů. Tento projekt byl doprovázen kampaní, v rámci které se s námi podělil ekonom Tomáš Sedláček o tom, jak změnil své minus na plus.

Nejsou zde zaznamenány počty srdcí těch, kterých se dotkl životní příběh J. A. Komenského formou výstavy Komenského timeline nebo skrze výstavu ilustrovaných citátů Komenského.

Učitel národů svoji stopu v životech mladé generace a pedagogů zanechává stále.
„To s tím minus na plus je pravda. Mně umřel před dvěma lety děda. Měl jsem ho moc rád a bylo mi moc smutno, ale díky tomu jsem pochopil, že si mám vážit lidí. Změnil jsem se, chovám se teď k lidem lépe.“  (žák 2. stupně ZŠ po projektovém dni Minus na plus s Amosem)

 „Program Jak zvládat těžkosti na motivy života Komenského byl pro mne opravdu nenahraditelný. Bez něj bych totiž nezjistila, jak hluboké osobní problémy studenti mé třídy řeší i v důsledku covidu, a jak moc to může ovlivňovat jejich studijní výkony. To taky ve výsledku zásadně změnilo můj pohled na to, co je pro ně v současné situaci to nejdůležitější – nikoli dohánění učiva a známek za každou cenu, ale spíše péče o jejich duševní zdraví.” (učitelka OA Jeseník)

Pokud jste nestihli zapojit se do Projektů proměny a soutěže Měníme svět k lepšímu letos, máte možnost tak učinit příští rok. V připomínání nadčasového odkazu Učitele národů budeme pokračovat i v dalších letech. Komenský má co říct i lidem ve 21. století.