unnamed

Interaktivní dílna Projekt proměny (PROPRO)

Popis: Projekt proměny PROPRO navazuje na interaktivní dílnu Komenský 2020. Pokusíme se v něm o naplnění vize Komenského – o proměnu věcí lidských. Povedeme žáky k tomu, aby navrhli, a následně sami realizovali svůj vlastní projekt v některé z těchto oblastí: Rodina, Vzdělávání, Vláda, Podnikavost, Umění, Víra a Média. Cílem je aktivizovat mladé lidi k realizaci konkrétní „dobré věci“ ve svém okolí, ve své komunitě, v národě. Motivační úvodní dvouhodinovka PROPRO bude probíhat pod vedením lektora, další průběh projektu povede buď učitel s podporou lektora či poradce nebo dle svých možností sám lektor.  Svůj projekt může třída zaregistrovat do celonárodní kampaně, na níž budou spolupracovat také média; na jaře 2021 by měly být vyhodnoceny nejlepší projekty.

Cílová skupina: žáci 7. – 9. ročníku a SŠ (90 minut; dále dle možností školy)

Materiály:
Projektové minimum

Metodika Interaktivní dílny PROPRO Komenský 2020 ZDE
PREZI OFF
 videa 7 oblastí
PRACOVNÍ LISTY: PL 1 ke sledování videí, PL 2 odpovědi, PL 3 kroky k realizaci
K TISKU symboly, CITÁTY J.A.K. – bílé pro tisk
CITÁTY J.A.K.
INSPIRACE K TVORBĚ PROPRO