EVops

Projekt proměny a Komenský 2020

Interaktivní dílna Projekt proměny (PROPRO)

Interaktivní dílna PROPRO navazuje na Interaktivní dílnu Komenský 2020. Jejím prostřednictvím chceme motivovat žáky k tomu, aby v návaznosti na vizi Komenského navrhli a následně sami zrealizovali svůj vlastní projekt proměny v některé z těchto oblastí: rodina, vzdělanost, vláda, víra, podnikavost, umění a média.

Cílem programu je aktivizovat mladé lidi k realizaci konkrétní „dobré věci“ ve svém okolí, ve své komunitě, v národě.

Školám se tak nabízí jedinečná možnost realizovat s žáky Projekt proměny. Třídní kolektivy mohou vymyslet způsoby, jak poděkovat IZS, zdravotníkům, pokladním atd. v těchto nelehkých dnech.

V roce 2020 si připomeneme 350 let od úmrtí J. A. Komenského, který měl celoživotní sen – toužil vidět nápravu celého lidstva. Vycházel z toho, že věci lidské nejsou zcela v pořádku, ale nejsou zcela ztraceny.

Garantem projektu Komenský 2020 je komeniolog z Univerzity Hradec Králové Doc. PhDr. Jan Hábl, Ph.D.
Více o projetu na www.komensky2020.cz