EVops

Plánujeme otevřít 40 hod kurzy 2018/19

40 hodinový kurz Aplikace etické výchovy v pedagogické praxi plánujeme otevřít od listopadu 2018 v Hradci Králové a od ledna 2019 v Kroměříži. Bližší informace o termínech naleznete v nejbližších dnech na https://evops.cz/aktualni-kurzy/#40hodin

Kroměříž
Kurz se bude konat od ledna do března 2019 v Kroměříži v pátky od 8:30 hod během pěti setkání po 8 hodinách.

Lektory budou zkušení pedagogové, kteří se podíleli na tvorbě metodik, učebnic a  pracovních listů etické výchovy pro 1. – 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia: PaedDr. Aranka Řezníčková, Mgr. Světlana Hajdinová, Mgr. Věra Koščová, Mgr. Hana Ginterová, PhDr. Pavel Motyčka, PhD.
Cena 40 hod kurzu pro jednu osobu je 7 000 Kč.
Při účasti dvou osob z jedné školy je cena 6 000 Kč za osobu.
Absolventi získají osvědčení o absolvování 40 hod kurzu akreditovaném MŠMT.

Pardubice 
Kurz se bude konat od listopadu 2018 do února 2019 v pracovní dny od 8:30 hod během pěti setkání po 8 hodinách. Lektory budou zkušení pedagogové Mgr. Radka Dojčánová a Mg. Barbara Pospíšilová.

1.setkání 7.11.2018 na téma Etická výchova se zaměřením na výchovný styl a téma Práce s odměnami a tresty
2.setkání 3.12.2018 na téma Spolupráce pedagoga s rodiči a Bezpodmínečné přijetí
3. setkání 15.1.2019 na téma Jak vést třídnické hodiny
4. setkání 22.1.2019 na téma Formativní hodnocení žáků
5. setkání 6.2.2019 na téma Prosociálnost a agresivita

Podle počtu přihlášených zájemců zrealizujeme jeden ze dvou nabízených kurzů:
Růst klimatu školy působením výchovného stylu etické výchovy (40 hod)
Kurz je určen pro: metodiky prevence, učitele praktického vyučování, ředitelé škol a školských zařízení, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, výchovní poradci, učitelé VOŠ, asistenti pedagoga.
                                                         NEBO
Aplikace etické výchovy v pedagogické praxi (40 hod)
Kurz je určen pro: metodiky prevence, ředitelé škol a školských zařízení, učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé gymnázií.

PŘIHLÁŠKA ZDE

Mapujeme zájem účastníků, proto se prosím přihlašujte na uvedeném formuláři. Pokud se nepřihásí do 30.9.2018 dostatečný počet zájemců (minimálně 15 osob), kurz se nebude realizovat.O konání kurzu Vás budeme včas informovat. Bližší informace naleznete na www.evops.cz nebo na hmartinakova@etickavychova.cz.