EVops

O krok dál

Víkendový program O krok dál je určen pro studenty učitelství na VŠ a začínající učitele do čtyř let praxe.

O krok dál
28.–30. 1. 2022
Dům hostů 225, Klášter Broumov
Kontakt: okrokdal@etickavychova.cz, Lenka Nosková 774 345 789

Character matters!
Víkend O krok dál je přesně o tom. Věříme totiž, že na charakteru učitele opravdu záleží.
A co dělá člověka dobrým učitelem? Jak neučit jen vědomosti, ale i něco víc? Jak zvládat
nároky učitelského povolání? Tyto a mnoho dalších otázek víkendový program zodpoví, ale
i vytvoří. Pokud se chceš zamýšlet nad tím, jak být dobrý učitel, a něco pro to prakticky dělat,
pak je víkend přesně pro Tebe.
V programu se střídají teoretické lekce vycházející z myšlenek J. A. Komenského a dalších
myslitelů, a lekce praktické. Budeme věnovat rozvoji komunikačních dovedností, promýšlení
vlastních představ o sobě jako o učiteli a vytváření akčního plánu, jak přikročit od snů
k činům.

Víkend se uskuteční za finanční podpory Agentury pro rozvoj Broumovska.
Dalšími partnery jsou Klášter BroumovCentrum etiky a rozvoje charakteru při
Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové.

Přihlásit se můžeš do 12. 12. 2021 na zde .

Účastníci obdrží osvědčení o účasti na akreditovaném 18 hod kurzu Character Matters čili Na charakteru záleží.
Číslo akreditace: MSMT – 13279/2021-1

Soubor pozvánky link

Pro více informací piš na okrokdal@etickavychova.cz.

Pozvánka 2022 O krok dál