EVops

MŠMT vyhlásilo dotační program

MŠMT si uvědomuje narůstající problém šikany a vyhlásilo dotační program „Bezpečné klima v českých školách“, ve kterém přislíbilo výši dotace 20 – 80 000 Kč pro školu. Znění výzvy naleznete zde

http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/dotacni-program-bezpecne-klima-v-ceskych-skolach-1

Dle zprávy České školní inspekce z června 2016 vyplývá, že etická výchova má pozitivní dopad na klima školy.

Etická výchova, o.p.s. nabízí DVPP pro jednotlivce 40 hod kurzy a 4 hodinové akreditované kurzy pro celé sborovny k prevenci negativních jevů jako je šikana, agresivita a zlepšení klimatu ve třídě.

Nabízíme výběr z 19 témat 4 hod kurzů. Bližší informace naleznete na https://evops.cz/aktualni-kurzy/#4hodiny 

Nabízíme 40 hod kurzy:

  • Aplikace etické výchovy v pedagogické praxi – tento kurz zahájíme v roce 2017 ve městech s největším počtem zájemců, mapujeme zájem účastníků již nyní, vyplňte prosím krátký formulář https://goo.gl/forms/gGrcGjgascnt1Yh22
  • plánujeme Letní školu etické výchovy na Vysočině ve Ždírci nad Doubravou 14.- 19.8.2017

Ceník zašleme na vyžádání. Konzultaci žádosti o grant včetně rozpočtu nabízíme zdarma.