EVops

MŠMT podporuje etickou výchovu

Praha, 22. prosince 2015 – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo trojici programů na podporu rozvoje občanské společnosti. Programy podporují činnost neziskových organizací v oblasti školství, dále vzdělávání v jazycích národnostních menšin a implementaci etické výchovy do vzdělávání na základních školách.

Třetí dotační program podporuje výuku etické výchovy na základních školách. Už v letošním roce MŠMT tímto způsobem podpořilo 41 různých projektů. V roce 2016 bude v tomto programu vyčleněna částka 3 miliony korun. Jedním z hlavních cílů programu se stala implementace doplňujícího vzdělávacího oboru etická výchova do školních vzdělávacích programů, jako samostatný předmět nebo jeho integrace do ostatních vyučovacích předmětů.

Vyhlášení programů, jejichž termín podání žádostí je do 15. ledna 2016, najdete zde:http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/programy-na-podporu-rozvoje-obcanske-spolecnosti?highlightWords=programy+podporu