EVops

Minus na plus s Amosem

Díky spolupráci s Moravskoslezským krajem, který do konce kalendářního roku 2022 dotuje částkou 3 000 Kč projektový den Minus na plus s Amosem, si Vaše škola může tento 4h program pro třídní kolektiv žáků objednat pouze za 2 000 Kč.

Etická výchova, o.p.s. ve spolupráci s KAM, z.s. nabízí dva čtyřhodinové projektové dny Minus na plus s Amosem a S Komenským měníme svět k lepšímu, oba pro 2.st. ZŠ a SŠ.

Cílem nabídky je podpořit duševní zdraví dětí a stmelit třídní kolektivy, případně včasně odhalit potřebnou pomoc jednotlivým žákům (po psychické a sociální stránce).

Zpětná vazba paní učitelky z Obchodní akademie:

„Program byl pro mne opravdu nenahraditelný. Bez něj bych totiž nezjistila, jak hluboké osobní problémy studenti mé třídy řeší i v důsledku covidu, a jak moc to může ovlivňovat jejich studijní výkony. To taky ve výsledku zásadně změnilo můj pohled na to, co je pro ně v současné situaci to nejdůležitější – nikoli dohánění učiva a známek za každou cenu, ale spíše péče o jejich duševní zdraví.“

V nabídce zůstává asi 10 programů na projektový den.
Kontakt: Klára Literová, klara.literova@etickavychova.cz , tel. 732 260 027