EVops

Materiály k 430. výročí Učitele národů

Vážení pedagogové, metodici primární prevence, výchovní poradci,

v rámci připomenutí 430. narození Učitele národů chceme být nápomocní učitelům se stmelením kolektivu, inspirovat je jak pomoci žákům zvládat těžkosti a rozvíjet dobrý charakter skrze:

 1. proškolené lektory na projektové dny (s inspirací žáků do Projektů proměny a zapojení do soutěže Měníme svět k lepšímu)
  • S Komenským měníme svět k lepšímu
  • Minus na plus s Amosem
 2. výstavy, které jsou k objednání a lze je využít i v třídnických hodinách (i s nápadníkem pro práci s citáty)
  • Výstava ilustrovaných citátů Komenského (15 ks A3)
  • Výstava Komenského timeline (12 ks A2)
 3. interaktivní knihu https://komensky2020.cz/pro-skoly/#interaktivnikniha (na pravé straně můžete proklikávat mezi 7 symboly klíčových oblastí a videa se známými osobnosti využít pro diskusi s žáky)
 4. nové metodiky s pracovními listy, videi a prezentacemi metodiky pro 1. i 2.stupeň ZŠ a SŠ.

Kompletní nabídku k připomenutí 430. výročí najdete na  https://komensky2020.cz/nabidka/

Bližší informace k projektu Komenský – Příběhy lidskosti kontaktujte Hanu Martinákovou, tel. 737 637 033, hmartinakova@etickavychova.cz