EVops

„Nebojme se etické výchovy III.“ Konference 26.11.2019

Registrace  ZDE , uzávěrka registrace je 15.11.

Konference „Nebojme se etické výchovy III.“
určená pedagogické a odborné veřejnosti
Kdy: úterý 26. 11. 2019, Kroměříž
Místo: Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži, Pilařova 3, Kroměříž
Program:
8:30 – 9:00 registrace účastníků
9:00 – 9:05 PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D.: Úvodní slovo
9:05 – 10:00 Mgr. Petr Vaněk: Vztah učitel – žák: pomáhejme dítěti přebírat odpovědnost
10:00 – 10:15 přestávka, občerstvení
10:15 – 11:45 blok praktických workshopů
11:45 – 12:15 oběd formou bagety

Každý účastník volí jeden ze tří nabízených praktických workshopů:
A) Mgr. Petr Vaněk: Vztah učitel – žák
Jedním z našich výchovných cílů je rozvíjet u dítěte odpovědnost za sebe a své jednání, za svoje blízké i širší okolí a dění. Jak je schopna současná škola tuto odpovědnost dítěti předávat? Co tuto odpovědnost rozvíjí a co ji naopak ubíjí?
Seminář navazuje na téma přednášky. Praktická ochutnávka přístupu a technik, které pomáhají přenášet odpovědnost z učitele na dítě.

B) Mgr. Petra Burdová: Udělejme svět lepší
Co jsou Projekty proměny? Jak a proč do nich zapojit naše žáky a studenty? Jaké oblasti pro proměnu společnosti viděl Komenský jako klíčové? V tomto workshopu budete spolu s koordinátorkou projektu Komenský 2020 hledat způsoby, jak společně naplnit jeden velký sen, budete se moci (možná) poprvé začíst do nové publikace „To nejlepší z Komenského Obecné porady o nápravě věcí lidských“.

C) Mgr. Petr Hudec: Mýtus se nikdy nestal, ale děje se pořád: návštěva zámecké sala terreny
Program představuje různé formy interpretace mýtů a inspiruje k využití mytologických příběhů
v hodinách etické výchovy. (Pozn.: Přesun na zámek 5 min.)

Konference je pořádána v rámci činnosti obecně prospěšné společnosti Etická výchova, o.p.s., http://www.etickavychova.cz/. Organizačně akci zabezpečuje projekt MAP II Kroměříž, informace: eliska.pifkova@mesto-kromeriz.cz
Účastníci obdrží osvědčení o absolvování. Účast zdarma.
Těšíme se na setkání s Vámi.

Projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Kroměříž II“ (zkráceně „MAP II Kroměříž“),
registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009596, je spolufinancován EU.

pozvánka na web