EVops

Komenský vám pomůže s návratem žáků do škol

Jak zvládat těžkosti je nový online program pro 1. a 2. stupeň ZŠ a také SŠ, který je velmi aktuální v dnešní době a jsou na něj ze škol pozitivní reakce.

Obtížné životní situace přicházejí, ať chceme nebo ne. Buď je na nás necháme dopadnout, nebo se je budeme učit zvládat, či je dokonce můžeme využít k něčemu dobrému. Rádi bychom společně s žáky v této lekci přicházeli, jak na to můžeme jít a co v tom pro nás může být užitečné. Inspirací nám k tomu bude životní příběh J. A. Komenského, který to v životě neměl také jednoduché.

Lekce je připravena na jednu vyučovací hodinu do online prostředí a samozřejmě i prezenčně, pokud budou školy otevřené. Výborně se hodí do předmětů prvouka/ přírodověda na prvním stupni (od 4. třídy) či výchova ke zdraví/občanská výuka na druhém stupni ZŠ či SŠ. Použít ji můžete také jako třídnickou hodinu.
Žáci jsou v tomto online programu interaktivně zapojení přes aplikaci Mentimetr, kde mohou hlasovat či psát svoje reakce.

Jako bonus je pro učitele k dispozici návazná hodina „Jak si udržet dobrou kondici“ zaměřenou na zdravou životosprávu a psychohygienu.

Cena lekce v online prostředí je 500,- Kč, při objednání více jak 3 lekcí se cena snižuje na 400,- Kč.

Pokud budete mít o program zájem, kontaktujte prosím Mgr. Víta Pospíšila, vpospisil@kam.cz, tel. 603 183 494, se kterým si domluvíte termín, případně konzultaci k Vaší situaci.

JAK zvladat tezkosti - final paticka