EVops

Komenského metody výchovy k dobru

Naučit dítě číst, psát, počítat nebo kotoul letmo představuje určité didaktické umění ze strany učitele. Současná pedagogika je v tomto ohledu značně pokročilá. Co ovšem pedagogice dělá problém, je učení dobru, výchova charakteru. Odnepaměti, ale dnes zvlášť. Teoreticky víme, že ve vzdělávání nejde pouze o předávání poznatků, ale též o formování morálně-volní složky osobnosti. Umíme to ale? Jde to vůbec? Existuje na to nějaká metoda?

Komenský považoval formování charakteru za jednu z nejdůležitějších kapitol veškerého vzdělávání, protože „člověk učený, ale nemravný jest břemenem země“, říká ve Velké didaktice. Následující video série předkládá stručný souhrn Komenského jedinečné metody, která si klade za cíl „vzdělávati celého člověka“, tak aby „znal dobré, chtěl dobré a konal dobré, a to i když se nikdo nedívá“.

0Na charakteru záleží: Komenského unikátní metody výchovy k dobru – úvod

01 Proč na charakteru záleží?

02 Komenského metoda výchovy k dobru – Autorita

03 Komenského metoda výchovy k dobru – Svoboda

04 Komenského metoda výchovy k dobru – Návyk(y)

05 Komenského metoda výchovy k dobru – Informace

06 Komenského metoda výchovy k dobru – Hravost