KDO JSME

. . . . . . . . . . • . . . . . . . . . .

« Příběh Etické výchovy »

 • V září 2010 byl  ministerstvem školství zaveden nový doplňující vzdělávací obor Etická výchova do rámcového vzdělávacího programu. Tomuto kroku se však nedostávala potřebná systémová podpora v podobě prostředků na tvorbu učebnice pro žáky, metodik pro kurzy pro přípravu učitelů a všeobecné osvěty.
 • Dvě občanská sdružení se rozhodla přispět k zlepšení situace v oblasti etické výchovy tím, že společně založila v květnu 2010 obecně prospěšnou společnost Etická výchova. V první správní radě se setkali osobnosti jako prof. Jan Sokol nebo ekonom Tomáš Sedláček.
 • Jako hlavní překážku zavedení etické výchovy uvádějí ředitelé škol kromě chybějící časové dotace nedostatek proškolených pedagogů a nedostatek financí na školení.
 • Každý rok pomáháme desítkám škol se zavedením nebo posílením výuky etické výchovy.
 • V roce 2012 paní Eliška Coolidge Hašková přišla s myšlenkou propojit korporátní sféru a školy skrze CSR program Adopce školy pro etickou výchovu (ASET). Záštitu nad projektem převzaly Americká obchodní komora a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Program Adopt a School for Ethics (ASET) propojuje firmy, kterým záleží na rozvoji etického prostředí, s jednotlivými školami. Firma si v jeho rámci adoptuje svou vlastní školu a podpoří v ní zavedení etické výchovy.
 • O rok později jsme začali s udělováním ocenění „Etická škola“ pod záštitou ministerstva školství. Dnes je nositelem tohoto ocenění asi 70 škol.
 • V roce 2015 naše obecně prospěšná společnost uspořádala tiskovou konferenci k pětiletému výročí zavedení etické výchovy, na které se Česká školní inspekce přihlásila k podpoře etické výchovy.
 • Dle zprávy České školní inspekce z června 2016: „Přibližně čtyři pětiny oslovených učitelů si myslí, že po zavedení etické výchovy na škole se zlepšily vztahy mezi žáky a celkové klima školy. Jako největší změny v chování a jednání žáků po zavedení etické výchovy do výuky vnímají učitelé to, že se žáci vzájemně více tolerují a dokážou si více pomáhat. Pouze necelá desetina učitelů se domnívá, že zavedení etické výchovy do výuky nepřineslo žádné pozitivum a nepociťují žádnou změnu v chování žáků.“ Podle výše uvedeného šetření přibližně dvě pětiny škol plánují etickou výchovu v budoucnu zavést.
 • V prosinci 2022 se Etická výchova, o.p.s. transformovala na Etickou a charakterovou výchovu, zapsaný ústav.

Historii naší společnosti neutváří jen její pracovníci a lektoři, ale i Vy, učitelé, rodiče a podporovatelé etické výchovy.

Pojďme spolu psát další kapitolu rozvoje etické a charakterové výchovy na školách v ČR.
Budeme rádi, pokud nás budete kontaktovat a společně budeme hledat možnosti Vašeho zapojení.

 • Vít Pospíšil, ředitel 

ZAKLADATELÉ (květen 2010)

Křesťanská akademie mladých, o.s.
Frýdlant nad Ostravicí, Emila Pajurka 142, PSČ 739 11
Identifikační číslo: 669 32 840

Etické fórum České republiky, o.s.
Praha, U Topíren 860/2, PSČ 170 00
Identifikační číslo: 701 02 295

« Správní rada »

Současná správní rada:

Mgr. Hana
Kachtíková

předseda správní rady

ředitelka základní školy Raškovice,
lektorka etické výchovy

PhDr. Pavel
Motyčka, Ph.D.

místopředseda SR

učitel AG Kroměříž,
lektor etické výchovy

Mgr. Jaroslav Fidrmuc

člen správní rady

politik a pedagog, bývalý
náměstek ministra školství.

Prof. doc. PhDr.
Jan Hábl, Ph.D.

člen správní rady

komeniolog, pedagog
Univerzita Hradec Králové

Mgr. Jan Kuklínek


člen správní rady

garant a ambasador
Školy pro život

PhDr. Jaroslava Wenigerová

člen správní rady

politička, členka Rady
České tiskové kanceláře

Bývalí členové Správní rady EV, o.p.s.

PhDr. Pavel
Motyčka, Ph.D.

předseda správní rady
2010-2016

PaedDr. Jiřina
Tichá

místopředseda SR
2010-2013

PhDr. Tomáš
Sedláček

člen správní rady
2010-2015

PhDr. Jaroslava
Wenigerová

člen správní rady
2010-2016

Ing. Marie
Jakešová

člen správní rady
2010-2014

Dr. Michaela
Jorgensen

člen správní rady
2010-2014

STATUTÁRNÍ ORGÁN

DOZORČÍ RADA

V prvním roce existence o.p.s. byla role dozorčí rady nahrazena externím auditem. V červenci 2011 zakladatelé jmenovali v souladu s novelou zákona o o.p.s. tyto členy dozorčí rady:

Mgr. Vít Pospíšil

ředitel

ekonom, manažer v neziskovém sektoru

Ing. Pavel
Vlasaný, MBA,

předseda dozorčí rady
T-Mobile Czech Republic

Mgr. Lenka
Schwarzová

člen dozorčí rady
starostka Rožmberka nad Vltavou

Ing. Pavel
Schwarz, MBA

člen dozorčí rady
Josiah Venture

« LEKTOŘI »

 • Mgr. Martina Bastová
 • Mgr. Petra Burdová
 • Ing. Marie Harantová
 • Mgr. Hana Brichová
 • Mgr. Ivana Davidová
 • Mgr. Radka Dojčánová
 • Mgr. Naděžda Dvořáková
 • Mgr. Pavlína Flídrová
 • Mgr. Vlasta Geryková
 • Doc. PhDr. Jan Hábl, Ph.D.
 • Mgr. Světlana Hajdinová
 • Mgr. Marie Harantová
 • Mgr. Ivana Hudeczková
 • Mgr. Markéta Juřicová
 • Mgr. Hana Kachtíková
 • Mgr. Markéta Kohutová
 • Mgr. Kateřina Kutálková
 • Mgr. Eva Kytková
 • Ing. Jitka Macháčková
 • PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D.
 • Mgr. Michaela Pachelová
 • Bc. Barbora Pánková
 • Mgr. Barbara Pospíšilová
 • Bc. Vít Pospíšil
 • Mgr. Eva Pýchová
 • PaedDr. Aranka Řezníčková
 • PaedDr. Bc. Květa Trčková
 • Mgr. Vladimír Vácha
 • Mgr. David Vaněk, Ph.D.
 • Mgr. Petr Vaněk
 • Mgr. Zdislava Vyvozilová

Druh služeb 

 • Napomáhání zavádění etické a charakterové výchovy do škol na území České republiky
 • Propagace předmětu etická a charakterová výchova ve smyslu opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 16.12.2009 zveřejněném pod č.j. 12586/2009-22
 • Pomoc při přípravě pedagogických pracovníků a pracovníků s mládeží pro výuku etické a charakterové výchovy
 • Tvorba pomůcek pro žáky i pedagogické pracovníky (DVD, učebnice, metodiky, pracovní listy, interaktivní pomůcky atd.) napomáhající výuce etická a charakterová výchova
 • Podíl na výrobě televizního či rozhlasového pořadu s tématem etické a charakterové výchovy pro Českou televizi a Český rozhlas
 • Hledání synergií pro etickou a charakterovou výchovu ve vztahu k ostatním vzdělávacím oborům
 • Zlepšování postavení etické a charakterové výchovy v rámcovém vzdělávacím programu a školních vzdělávacích programech
 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů a školení, včetně lektorské činnosti
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

« Výroční zprávy »

 2021/2020/2019/2018/2017/2016/2015/2014
2022

« Etická a charakterová výchova v médiích »