EVops

Etická výchova ve školství

Letos na začátku října se ve Frýdlantu nad Ostravicí konalo setkání metodiků primární prevence Moravskoslezského kraje.

Níže předkládáme stručné shrnutí údajů k realizaci etické výchovy ve školách a odkazy na další zdroje informací.