EVops

Etická a charakterová výchova, z. ú.

Vážení pedagogové a milí přátelé etické výchovy,

dovolujeme si Vám oznámit, že v prosinci 2022 došlo k transformaci obecně prospěšné společnosti Etická výchova na zapsaný ústav Etická a charakterová výchova.

Proč? Protože na charakteru záleží.

Najdete nás na adrese Emila Pajurka 142, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí.

IČ zůstává stejné 286 31 650.
Taktéž zatím i web zůstává stejný evops.cz.
Bližší informace k projektu Komenský – Příběhy lidskosti najdete na webu komensky2020.cz .

Na další spolupráci s Vámi se těší za celý tým

Klára Literová