EVops

Dokončení projektu ETV zlepšuje sociální klima škol v MSK III.

Tento projekt byl realizován jako dokončení projektu „EtV zlepšuje sociální klima škol v MSK III.“ z roku 2019-2020, který se z důvodu opatření vlády ČR v důsledku epiemiolgických opatření proti šíření epidemie COVID-19 nepodařilo uskutečnit v původně plánovaném termínu. Předmětem žádosti o dotaci bylo dokončení již započatých dvou 40ti-hodinových kurzů Etická výchova – vybrané kapitoly z Osobnostní a sociální výchovy I.

Ze zpětných vazeb účastníků je patrné kladné hodnocení kurzů.

Etická výchova, o.p.s. děkuje Moravskoslezskému kraji za poskytnutí dotace a podporu vzdělávání pedagogů v oblasti etické a osobnostní výchovy.

Projekt byl ukončen 31. 12. 2021.

logo MSK