POMŮCKY PRO VÝUKU ETV

. . . . . . . . . . • . . . . . . . . . .

« UČEBNICE ETICKÉ VÝCHOVY »

V rámci projektu „Etická výchova a učebnice“, CZ.1.07/1.1.00/26.0114, který byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky, vznikla sada pracovních listů, metodik pro učitele a učebnic pro každý ročník ZŠ.

Učebnice získala doložku MŠMT. V pdf formátu je volně k dispozici ke stažení: www.etickavychova.cz/ucebnice-ke-stazeni/

V tištěné podobě jsou učebnice, pracovní listy a metodiky, které byly vytvořeny v rámci projektu „Etická výchova a učebnice“ pro Vás k objednání na stránkách: www.ucebniceproetiku.cz //

Edukační metody etické výchovy, výchovný program, výchovný styl ke stažení zde.

Učebnice, pracovní listy a metodiky, které si na těchto stránkách můžete objednat, byly vytvořeny v rámci projektu “Etická výchova a učebnice” v letech 2012-2014, kdy probíhala i pilotáž na více než 60 základních školách v celé ČR. Tyto učebnice získaly doložku MŠMT a jsou z obsahového hlediska nejkomplexnějším pojetím doplňujícího vzdělávacího oboru etická výchova, tak jak je začleněn v Rámcovém vzdělávacím programu. Rozsah, komplexnost i celobarevný tisk i návaznost na komiks, omalovánky a audiovizuální pomůcku “Zprávy agenta Kixe”, vytváří z celé sady unikátní nástroj pro výuku etické výchovy na vašich školách.

Je možné si za cenu pokrývající náklady na malonákladový tisk objednat papírovou verzi materiálů v pdf:

 • omalovánky a komix (16stran A5 celobarevné) pro I.stupeň
 • komix pro II.stupeň (16 stran A5 celobarevné)
 • sada 5DVD Zprávy agenta Kixe – všech 10 dílů pro tři věkové kategorie

Napište si o více info na info@etickavychova.cz

« Videopomůcka Zprávy agenta Kixe »

Desetiminutová audiovizuální pomůcka kopíruje základní témata etické výchovy dle RVP. Byla vytvořena jako doplněk učebnice etické výchovy a je součástí projektu „Etická výchova a učebnice“, CZ.1.07/1.1.00/26.0114, který je spolufinancován ESF a státním rozpočtem České republiky.

Deset témat je rozděleno do tří variant podle věkové  skupiny žáků.

« Krátká zamyšlení s prof. Sokolem »

Minuty s prof. Janem Sokolem vysílala televize Noe od pondělí 21. dubna 2014 denně jeden díl vždy v časech cca 11.50 a 19.50 hodin.
Dvouminutové podněty k zamyšlení a diskuzi v hodinách žáků 7.-9.tříd:

(dole na této stránce najdete odkazy pro stažení souboru s videem na Váš disk)

 (pro uložení souboru na disk klikněte na odkaz pravým tlačítkem myši a zvolte: Uložit jako / Save target as)

« Minipořady s Martinem Dejdarem »

Videa byla vytvořena v rámci projektu „Etiminuty a Ekonominuty“, které bylo spolufinancováno z ESF a státního rozpočtu ČR a v říjnu 2013 byla odvysílána v České televizi.
Pořady byly určeny pro širší veřejnost, ale dají se použít i v hodinách etické výchovy na druhém stupni.

« Další inspirace »

VIDEO zamyšlení s prof. PhDr. Janem Háblem, Ph.D.
Vychovat charakter: Udělat správnou věc (4 díly) – 1.díl, 2. díl, 3. díl, 4.díl

Komenského metody výchovy k dobru – 8 metod

Základy pedagogického myšlení (12 dílů):
1. díl Pedagogická propedeutika. Kdo je člověk? Kdo by mohl být? A kdo by měl být? A co s tím výchova a vzdělávání?
2. díl O lidském potenciálu, který chceme pedagogicky rozvíjet.
3. díl Proč vůbec potřebujeme pedagogiku?
4. díl Základní pojmy: educatio, paideia, scholé. O co vlastně při edukaci jde?
5. díl Pedagogika – umění nebo věda?
6. díl Pedagogické cíle
7. díl Obsah výchovy a vzdělávání: Co vlastně člověk potřebuje vědět, znát, umět, aby byl člověkem?
8. díl Jak na to? Metody, formy a zásady pedagogiky.
9. díl O učiteli – specifičnost pedagogického povolání. Typologie, kompetence, osobnost.
10. díl Vychovávaný. Objekt nebo subjekt výchovy?
11. díl Podmínky a prostředky výchovy a vzdělávání.
12. díl Něco z historie pedagogiky.

KNIHY PRO AKTIVITY
Jak zacházet s agresivitou: R. Portmannová
101 metod pro aktivní výcvik a vyučování: Mel Silberman
Hry pro zvládání agresivity a neklidu: Zdeněk Šimanovský 
Psychohry: Eduard Bakalář
Hry do kapsy: Soňa Hermochová, Jan Neuman
Zlatý poklad: Vladimír Pikora a Markéta Šichtařová, finanční gramotnost a etika pro 1. – 9. ročník
Cyril a lesní skřítek: Marie Adamovská – pro 1. stupeň
Tvoříme s pohádkou: Lena Freyová, pro 1. stupeň
Slepičí polévka pro duši: Jack Canfield a Mark Victor Hansen, pro 2. stupeň
Matematické pohádky

KNIHY MOTIVUJÍCÍ
Lídři jedí poslední – Simon Sinek
Kam se poděl můj sýr? – Spencer Johnson
Konec prokrastinace – Petr Ludwig
I když se nikdo nedívá – Jan Hábl
Učit (se) příběhem – Jan Hábl
Na charakteru záleží – Jan Hábl

AKCE, PROJEKTY
Zlatá stuha – nejlepší knihy pro děti a mládež
Etická výchova – programy na různá témata, Cyrilometodějské gymnázium Prostějov
ČTedu – 5 min videa s pracovními listy Labyrint světa a ráj srdce
Centrum rozvoje charakteru (CERC) – metody výchovy k dobru, nová učebnice Můj charakter pro SŠ a další inspirace

HRA v angličtině, která dětem pomůže naučit se dosahovat konsenzu při řešení etických otázek: http://www.quandarygame.org/

« komiks pro II.stupeň ZŠ »

Komiksy pro II. stupeň základních škol a víceletá gymnázia

Jedná se o doplňující obrazový materiál pro propojení audiovizuální pomůcky s učebnicí etické výchovy. Dobrodružné sci-fi příběhy s etickým podtextem vypráví kosmický agent Kix. Komiksy jsou umístěny úplně na konci učebnic pro daný ročník.

Komiksy lze také získat samostatně v tištěné podobě formátu A5 (24 stran, 3 příběhy) ukázka

 • Cesta divokým údolím     pro 4. – 5. ročník (8 stran)
 • Na obloze mrak               pro 6. – 7. ročník (8 stran)
 • Planete věčného ledu     pro 8. – 9. ročník (8 stran)

Jedná se o tři příběhy, které tentokrát nejsou Kixovým pozorováním Země, ale naopak Kixovým vyprávěním tří příběhů z planety Gorrany, odkud pochází. Na Gorraně se také řeší problémy, není to Ráj, ale je zde vize, že etické chování je směr budoucnosti, kterou společnost pochopí jako zásadní inovaci – přesto je nutné každodenně tuto vizi žít, uplatňovat  a mnohdy ji i bránit. První příběh „Cesta divokým údolím“ je z doby, kdy byl Kix ještě 13 letým školákem. Více na http://www.etickavychova.cz/ucebnice-ke-stazeni/

K objednání na info@etickavychova.cz

« Omalovánky a komiks pro I.stupeň »

Tento komiks „Zachraňte princeznu“ vznikl v rámci projektu „Etická výchova a učebnice“, registrační číslo CZ.1.07/1.1.00/26.0114, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.  Jedná se o omalovánky, komiks a hru  pro 1. – 3. ročník. Příběh obsahuje prvky osnov 1. – 3. ročníku. Velmi dobře se dají pomocí příběhu otvírat tato témata:

 • Hodnota rodiny a rodičovské lásky – ochránce RON (rodič chce vždy to nejlepší i pro nezdárného syna)
 • Úcta v mezilidské interakci (Ron versus Albert, Mája)
 • Potřeba spolupráce (Albert – chtěl být sám hrdina … a takhle to dopadlo)
 • Prosociálnost je součást každodenního života – Ron zachraňuje Alberta nad strží
 • Vhodné způsoby kladení otázek – příklady komunikace Ron x Mája, Albert  (trpělivost x netrpělivost, skákání do řeči, hrubé výrazy, …)
 • Vlastní jedinečnost x narcisismus
 • Pozitivní hodnocení druhých (Albert na rozdíl od Rona nepochopí, že ještěrka je pomocník a přítel; Mája neumí najít nic dobrého na svých nápadnících, …)
 • Tvořivost v mezilidských („mezidračích“) vztazích – lepší než se „tradičně pobíjet“ je pro všechny vhodnější  „domluvit se“
 • Vlastní city – strach, odvaha, eliminace urážek, obdiv k druhým – Ron x Albert …
 • Rozvoj kamarádských vztahů – poučená Mája, přátelství drak + Ron, Ron + ještěrka, … (oslovování  NE – „ještěrko“ , ale ANO – „jméno ještěrky“ – Ron; Albert vždy oslovuje „zelená příšerka“ v lepším případě „ještěrka“)

Více informací na http://www.etickavychova.cz/komiks/

K dispozici je i v tištěné podobě, celobarevném formátu A5 na 16 stran k objednání na info@etickavychova.cz