EVops

Aktuality – září 2017

Etická výchova, o.p.s. nabízí nové akreditované 4 – 8 hod kurzy pro sborovny
Nové 8 hodinové kurzy: Jak předcházet výchovným problémům, Osobnost učitele a klima školy, Pedagogická komunikace a klima školy
Místo konání: přímo na škole dle zájmu
Cena: 5 000 – 13 000 Kč dle délky kurzu a počtu účastníků

 40 hodinový kurz v Praze „Aplikace etické výchovy v pedagogické praxi“
Zahájení kurzu SO 30.9. od 9:00 (10 vyučovacích hodin), další setkání SO 7.10., SO 4.11., SO 2.12.
Lektorka: Mgr. Hana Kachtíková
Místo konání ZŠ Hanspaulka, Sušická 1000/29, Praha 6 – Dejvice
Cena 7 000 Kč za osobu
Realizuje Etická výchova, o.p.s. Více na www.evops.cz

250 hod kurz v Praze „Etická výchova – výchova k prosociálnosti“
Zahájení: 4. 11. 2017 v 8:30
Místo konání: MŠ Šiškova, Praha 8
Lektoři: Ing. Bc. Marie Jakešová, PaedDr. Bc. Květa Trčková, Mgr. Jaroslava Haisová
Realizuje Etické fórum ČR.
Probíhá 250 hod kurz v Ostravě. Lze se do něj ještě přihlásit. Další termíny 23.9., 21.10., 25.11.2017

Konference „Učení pro život“
Termín konání: 21. – 22. 9. 2017
Konferenci zahájí doc. PhDr. Jan Hábl, Ph.D.
Místo konání: benediktinský klášter v Broumově
Realizuje MAS Broumovsko. Více na  http://konference-broumov.webnode.cz/

Konference „Nebojme se etické výchovy“
Termín konání: 28.11.2017 knihovna Kroměříž
Řečníci: doc. PhDr. Jan Hábl, Ph.D., Mgr. Ivan Podmanický Ph.D., Mgr. Hana Kachtíková
Lektoři workshopů: PaedDr. Aranka Řezníčková, Mgr. Hana Ginterová, Mgr. Světlana Hajdinová, Ing. Jitka Macháčková
Realizuje MAP Kroměříž ve spolupráci s Etická výchova, o.p.s.

40 hod kurz v Královehradeckém kraji „Aplikace etické výchovy v pedagogické praxi“
Zahájení: leden nebo září 2018
Realizuje MAS Mezi Úpou a Metují ve spolupráci s Etická výchova, o.p.s. po spolupráci na konferenci ve Velichovkách „Pozitivní škola“.

Najdi lektora www.najdilektora.cz
Doporučujeme webové stránky pro vyhledávání lektorů primární prevence po celé ČR.

Vaše přihlášky na kurzy nebo dotazy rádi zodpovíme na tel. 737 637 033, hmartinakova@etickavychova.cz

Příjemný nový školní rok Vám přeje
Hana Martináková,
zástupce ředitele Etická výchova, o.p.s.