EVops

Akreditovaný workshop s prof. J. Háblem

Vážení ředitelé, metodici primární prevence, výchovní poradci, učitelé,

zveme Vás na akreditovaný workshop DVPP s  prof. doc. PhDr. Janem Háblem, Ph.D., který se uskuteční:
 • 31. 5. 2023 (9:00 – 16:00) Praha, 8 hod kurz Škola jako dílna lidskosti společně s Mgr. Barbarou Pospíšilovou, číslo akreditace MSMT-34664/2022-1-43, místo konání Neklanova 152/42, Vyšehrad, Praha2, (DOHLAVY), cena 1300 Kč, registrace zde, pozvánka Škola, jako dílna lidskosti, plakát

Realizované workshopy:

 • 30. 11. 2022 (13:00 – 17:00), NPI, Luční 460, Hradec Králové, registrace ZDE, kontakt Mgr. Vít Pospíšil, vpospisil@kam.cz. Školení proběhne ve spolupráci s Královéhradeckým krajem a Národním pedagogickým institutem. Vstup zdarma, workshop je hrazen Královéhradeckým krajem. Pozvánka ke stažení zde.
 • 7. 11. 2022, (13:00 – 17:00) Univerzita J. E. Purkyně (budova CPTO v přednáškovém sálu CP 1.01), Pasteurova 3632/15, 400 01 Ústí nad Labem, cena 850 Kč/osoba,   registrace ZDE . Workshop se uskuteční ve spolupráci s Centrem podpory přírodovědného vzdělávání PřF UJEP. Pozvánka ke stažení zde.
 • 24. 10. 2022 Žďár nad Sázavou, Biskupské gymnázium
 • 2. 6. 2022 (9:00 – 12:00) – učebna č.3 AKORD, s.r.o., náměstí SNP 1, 700 30 Ostrava-Zábřeh, registrace ZDE, kontakt Hana Martináková, hmartinakova@etickavychova.cz. Kurz bude konaný v rámci slavnostního vyhlášení vítězů soutěže Měníme svět k lepšímu. Vstup zdarma.
 • 31. 5. 2022 (13:00 – 17:00) –  NPI, Luční 460, Hradec Králové, registrace ZDE, kontakt Mgr. Vít Pospíšil, vpospisil@kam.cz. Školení proběhne ve spolupráci s Královéhradeckým krajem a Národním pedagogickým institutem. Vstup zdarma, workshop je hrazen Královéhradeckým krajem.
 • 11. 5. 2022 od 18:00 – městská knihovna v Novém Městě nad Metují, seminář Na charakteru záleží, více ZDE
 • 13. 4. 2022 – ZŠ Okříšky, J. A. Komenského 87, 675 21 Okříšky
 • 8.11.2021 – Plzeň, Přednášková výstavní síň “13” Pražská 13, registrace ZDE, kontakt Mgr. Jana Řezníčková jreznickova@kam.cz
 • 4.10.2021 –  Raškovice, MAP Pobeskydí (9:00 – 13:00), registrace ZDE, kontakt Mgr. Hana Kachtíková, kachtikova.h@seznam.cz
 • 31.8.2021 – Kroměříž, MAP II. Kroměříž (9:00 – 13:00), registrace ZDE, kontakt Ing. Jitka Kuzmínová, Jitka.Kuzminova@mestokm.cz
 • 25.8.2021 – MAP II. pro Kostelecko (13:00 -16:00), registrace ZDE, kontakt Mgr. Jan Kučera, jan.kucera@nadorlici.cz
Na charakteru záleží kniha To nejlepší z Komenského Učit se příběhemkniha Labyrint kniha I když se nikdo nedívá  kniha Lidskost není docela ztracena
S KOMENSKÝM ŠKOLA JINAK: NOVĚ A LIDSKY

Čtyřhodinový akreditovaný workshop „Jak realizovat Projekty proměny aneb Výtah z Komenského Porady o nápravě věcí lidských,“ číslo akreditace MSMT – 5870/2022-1-249.

Workshop seznamuje s klíčovými oblastmi pro proměnu společnosti a s metodickými materiály projektu Komenský – Příběhy lidskosti. Hlavním lektorem je doc. PhDr. Jan Hábl, Ph.D. z Univerzity Hradec Králové. Účastníci se seznámí s myšlenkovými východisky Komenského nadčasového díla Obecná porada o nápravě věcí lidských, dále se seznámí s metodickými materiály projektového vzdělávání inspirovaného Komenského myšlenkou „nápravy věcí lidských“. Workshop prezentuje možnosti aktivizace žáků v oblasti etické, prosociální a prokomunitní. Zahrnuje rovněž seznámení s již existujícími metodickými materiály, které byly vytvořeny v rámci projektu Úcta k životu a Komenský 2020, a které jsou školám k dispozici zdarma. Absolventi workshopu obdrží osvědčení o účasti na akreditovaném kurzu Etické výchovy, o.p.s.

V celém projektu vidíme šanci pro větší zaměření na předávání hodnot, které v našem školství chybí, ale i na aktuální potřebu adaptace a stmelování třídních kolektivů, pro které by mohla být realizace Projektů proměny šancí na změnu. Aneb jak říká Komenský: „Ctnostem se učí ctnostným jednáním, návykem a prací.
Účastníci workshopu obdrží osvědčení o akreditovaném 4 hodinovém kurzu.
K dispozici budou po workshopu k zakoupení knihy prof. Jana Hábla.
Již realizované Projekty proměny je možné najít na webu Komenský 2020.
Zpětná vazba od účastníků kurzu:

„Skvělá prezentace, ohromně osvěžující a povzbuzující a obohacující, prostě Komenský – učitel národů, na kterého musíme být právem hrdí (zejména jako učitelé). Úžasné a praktické komentáře a vynikající prezentující, obrovská osobnost. “ Gymnázium Přípotoční

„Kurz ve mně jednak vzbudil zájem o Komenského dílo, ale především mě niterně zasáhl v tom směru, že přemýšlím, co já osobně jsem schopna ovlivnit a jak bych to mohla ovlivnit, aby byl svět lepší. Moc děkuji, že jsem měla tuto možnost.“ ZŠ Ohradní

„Děkuji za možnost se kurzu zúčastnit. Byl pro mne velmi podnětný a nutí mne přemýšlet nejen o práci a přístupu k ní, ale i o vlastním životě.“ ZŠ Petrovice

“Byl to příjemně strávený půl den se spoustou inspirace. Osobnost Komenského a námět na projektový den ve mne již dlouho klíčí. Odkaz Komenského je u nás všeobecně tristní a vhled s panem docentem Háblem byl balzámem na u nás omílanou a přitom velmi odkazově prázdnou a bezobsažnou skutečnost odkazu našeho učitele národů. Nesmírně velký přínos do veškerého plánování a aktivit jsou odkazy a metodiky. Moc Vám děkuji za  organizaci a zaštítění celé akce.” účastnice kurzu v Kroměříži

„Líbila se mi forma vedení tohoto workshopu (zejména rozdělení na tzv. část teoretickou a praktickou). Velmi přínosná byla přednáška pana doc. Hábla a poté i vyzkoušení si jednotlivých aktivit. Za to Vám opravdu moc děkuji.“ účastnice kurzu v Kroměříži

 

DVTV Hábl s Drtinovou
citátK2020_vzdelavani