EVops

Škola jako dílna lidskosti 17. 10. 2023 v Ostravě s J. Háblem a B. Pospíšilovou

Vážené kolegyně a kolegové!

Jménem společnosti Etická a charakterová výchova, z. ú. Vás srdečně zveme na 8 h. akreditovaný seminář

ŠKOLA JAKO DÍLNA LIDSKOSTI

který je určen pro pedagogy 1. – 3. stupně, studenty učitelství, lektory, poradenské pracovníky, mentory, pedagogy volného času, vedoucí školních zájmových kroužků, klubů apod. a proběhne

v úterý 17. 10. 2023 v čase 9.00 – 16.30

ve školící místnosti Hotelu Maria, Přívozská 1135/23, 70200 Ostrava

mapa

tramvaj č. 8 z Hl. nádraží Ostrava do zastávky Důl Jindřich (5 min) + 360m dojít

cena: 1 350 Kč

pod vedením prof. PhDr. Jana Hábla, Ph.D. z Centra rozvoje charakteru a Katedry pedagogiky a psychologie při PedF UHK a Mgr. Barbary Pospíšilové ze spolku pro inovace ve vzdělávání JOB a Katedry pedagogiky a psychologie při PedF UHK.

Obsah: seminář je zaměřen na metody a poznatky z oblasti charakterové výchovy, jejich praktické využití a implementaci ve výuce.

1. Prezence 8:45 – 9:00.

2. Zahájení, seznámení s programem 9:00 – 9:05.

3. Prof. PhDr. Jan Hábl, Ph.D. s tématem „Co je to lidskost? Co je to dílna lidskosti? Je lidskost učitelná? Jak?“ 9:05 – 12:15

4. Oběd – účastníci mají ve vlastní režii 12:15 – 13:15. Možno využít restauraci.

5. Mgr. Barbara Pospíšilová s tématem „Školní třída jako posilovna charakteru“ 13:15 – 16:30

Káva, čaj a dopolední svačinka zajištěna.

  • Na seminář je nutné se přihlásit a zaplatit, nejpozději do 15. 10. 2023: zde
  • Číslo účtu: 123-3358520207/0100, variabilní symbol: 723, do zprávy pro příjemce: vaše jméno a příjmení
  • Číslo akreditace: MSMT-34664/2022-1-43
  • Jste srdečně zváni, těšíme se na setkání s Vámi.
  • Kontakt: Klára Literová, mail: klara.literova@etickavychova.cz, tel. 732 260 027

Více o J.Háblovi: ČT2 1.část, 2.část, 3.část, ČT24DVTV

Hábl ČT2 brezen2023

ČT24_4_3_2023

DVTV Hábl s Drtinovou