EVops

28.11.2017 konference „Nebojme se etické výchovy“

Konference „Nebojme se etické výchovy“ 28.11. 2017, Kroměříž

PROGRAM:

Knihovna Kroměřížska, Slovanské náměstí 3920

9:30 – 10:00 registrace účastníků

10:00 – 10:05 PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D.

10:05 – 10:55 Mgr. Ivan Podmanický, Ph.D.: Interakční styl učitele etické výchovy

11:05 – 11:55 doc. PhDr. Jan Hábl, Ph.D.: Ani andělé, ani démoni aneb kdo jsme – Lidé     a lidství dle J. A. Komenského v kontextu výchovy

12:05 – 13:00 Mgr. Hana Kachtíková: Etická výchova se zaměřením na výchovný styl

13:00 – 13:15 závěr dopoledního programu, instrukce k odpoledním workshopům a společný přesun

ZŠ Slovan, Zeyerova 3354/2

13:15 – 14:00             oběd formou rautu

14:00 – 15:00             blok workshopů (vhodné i pro pedagogy MŠ):

  1. Mgr. Hana Kachtíková: Desatero třídního učitele – prakticky i ve společném vzdělávání
  2. doc. PhDr. Jan Hábl, Ph.D.: I když se nikdo nedívá – tři dimenze etického vychovatelství
  3. Mgr. Ivan Podmanický, Ph.D.: Interakční styl učitele etické výchovy
  4. Ing. Jitka Macháčková: Etická výchova a inkluze – jak to spolu souvisí?

Konference je pořádána ve spolupráci s obecně prospěšnou společností Etická výchova, o.p.s.,

www.evops.cz.  Účastníci obdrží osvědčení o absolvování.

Těšíme se na setkání s Vámi.

 Účast zdarma.  Organizačně akci zabezpečuje projekt MAP Kroměříž, Ing. Eliška Pifková, koordinátor a vedoucí odborného týmu MAP Kroměříž.

 Registraci na konferenci a preferovaný workshop prosím zasílejte do 7. 11. 2017

Přihlášení na konferenci ZDE  Informace: eliska.pifkova@mesto-kromeriz.cz