Etická a charakterová výchova, z.ú.

. . . . . . . . . • . . . . . . . . . .

Pomáháme školám zavádět etickou výchovu.,Proškolíme vaše učitele.,Etická výchova rozvíjí emoční inteligenci vašich dětí.,Udělujeme ocenění „Etická škola“ pod záštitou MŠMT.

Aktuality // Další aktuality

CO NABÍZÍME

. . . . . . . . . . • . . . . . . . . . .

Pomoc se zaváděním etické výchovy do základních škol skrze další vzdělávání
pedagogických pracovníků a metodickou podporu ředitelům.

ŠKOLENÍ
PEDAGOGŮ

OCENĚNÍ
ETICKÁ ŠKOLA

ASET
ADOPCE ŠKOLY

POMŮCKY
PRO VÝUKU EtV

REFERENCE

. . . . . . . . . . • . . . . . . . . . .

"Etika na škole je oázou v písku pouště,"

názor žáka 9. ročníku

Etická výchova, o.p.s. nám pomáhala se zaváděním etické výchovy. Z pohledu učitele musím říci, že mi etická výchova přinesla nový pohled na žáky a přístup k nim. V hodinách se výrazně změnila atmosféra, chování dětí k sobě i okolí.

Mgr. Dagmar Celtová, výchovný poradce ZŠ a MŠ Mitušova 16, Ostrava – Hrabůvka

Semináře nás doslova nadchly. Několikrát jsem od kolegů vyslechla hodnocení, že tak výborný seminář jsme již u nás škole velmi dlouho nezažili. Předejte prosím naše díky, obdiv a pochvalu skvělé paní lektorce případně vedení Vaší o.p.s.

Mgr. Miroslava Stošenovská, metodička prevence ZŠ Opava, Edvarda Beneše

Škola a děti jsou často hodnoceny podle vědomostí, které si osvojily. Stejně důležitá je ale i etika školy, zdravé principy, které děti ve škole i prostřednictvím svých učitelů získávají (nebo také ne). Proto jsem moc ráda, že naše škola získala dotaci na podporu etické výchovy ve škole. Díky ní prošel na konci prázdnin celý pedagogický sbor semináři, které na naší škole zajišťovala Etická výchova, o.p.s.

Mgr. Lenka Foučková, zástupce ředitele pro I. stupeň, ZŠ Úvaly, Praha 21

Co je vlastně cílem etické výchovy? Jak má vypadat eticky vychovaný, tj. „dobrý“ člověk? Nebo slovy našeho „učitele národů“ – kterak učiniti, aby člověk znal dobré, chtěl dobré a činil dobré, a to „i když se nikdo nedívá“?

doc. PhDr. Jan Hábl, Ph.D., přednáší na Univerzitě J. E. Purkyně Ústí nad Labem a na Univerzitě Hradec Králové

KDO JSME

. . . . . . . . . . • . . . . . . . . . .

V září 2010 byl zaveden nový doplňující vzdělávací obor, etická výchova, do rámcového vzdělávacího programu. Tomuto kroku se však nedostávala potřebná systémová podpora v podobě prostředků na tvorbu učebnice pro žáky, metodik pro kurzy pro přípravu učitelů a především podnícení zájmu rodičů a ukázání na společenskou potřebu a naléhavost zavedení předmětu s ohledem na prevenci negativních jevů jako je šikana nebo špatné klima ve třídách. «více historie»

AKTUALITY

HISTORIE

SPRÁVNÍ
RADA

LEKTOŘI

VÝROČNÍ
ZPRÁVY

EV o.p.s.
V MÉDIÍCH

KONTAKTUJTE NÁS

. . . . . . . . . . • . . . . . . . . . .

KONTAKTNÍ INFORMACE

Název: Etická a charakterová výchova, z. ú.
Sídlo: Emila Pajurka 142, Frýdlant nad Ostravicí, PSČ 739 11
Identifikační číslo: 286 31 650
Bankovní spojení:
Etická výchova 43-7666230277/0100
Charakterová výchova 123-3358520207/0100

Ředitel:

Mgr. Vít Pospíšil, vit.pospisil@etickavychova.cz

Kontakt:

Barbora Pánková, vzdelavani@etickavychova.cz

KONTAKTNI FORMULÁŘ