AKTUÁLNÍ KURZY DVPP

. . . . . . . . . . • . . . . . . . . . .

– akreditované MŠMT

« 4-16 HODINOVÉ KURZY »

Následující semináře akreditované MŠMT jsou určeny celým pedagogickým sborovnám. Náš zkušený lektor, nebo lektoři – dle velikosti Vaší školy – přijedou za Vámi. Pokud škola začíná s etickou výchovou, doporučujeme začít prvním tématem se zaměřením na výchovný styl a poté vybrat z prvních pěti témat. Nedoporučujeme začínat školení sborovny první den v přípravném týdnu.

 Anotace pěti základních seminářů a dalších kurzů na deset základních témat EV.
Anotace kurzů pro společné vzdělávání se zobrazí po kliknutí na název kurzu níže.

Nabídka akreditovaných seminářů (4 hod):

 • Etická výchova se zaměřením na výchovný styl
 • Emoce a škola
 • Motivace žáků
 • Spolupráce pedagoga s rodiči
 • Práce s odměnami a tresty ve škole
 • Bezpodmínečné přijetí žáka a vyjadřování pozitivních očekávání
  č.j.: MSMT- 35624/2015-2-857
 • Asertivita jako obrana proti manipulaci
 • Prosociální komunikace
 • Prosociální vzory
 • Prosociálnost a agresivita

Nové kurzy 2018:
Osobnost učitele a klima školy (8 hod)
Pedagogická komunikace a klima školy (8 hod)
Jak předcházet výchovným problémům (8 hod)

Asertivita jako sociální dovednost (16 hod)
Základy prosociální komunikace (16 hod)

 • Prosociálnost a sebedůvěra
 • Rozvoj iniciativy
 • Prosociálnost jako základ občanské společnosti
 • Kompromis a konsenzus
 • Kooperativní učení a jeho vliv na rozvoj prosociálnosti
 • Otevřená komunikace a konstruktivní kritika
  č.j.: MSMT – 1886/2014-1-58
 • Důležitost prosociálního výchovného stylu etické výchovy v MŠ
 • Interpersonální komunikace v MŠ
 • Názorná práce s učebnicí Etická výchova a nabídka dostupných výukových materiálů (5 hodin)
  č.j.: MSMT – 29142/2014-2-709

Nové kurzy 2017:
Agrese, šikana, proces řešení a důležitost prevence (6 hodin)
Desatero třídního učitele – prakticky i ve společném vzdělávání (8 hodin)
Jak vést třídnické hodiny efektivně – aneb vytváříme výchovné společenství třídy jako prevenci před negativními vlivy a chováním (8 hodin)
Formativní hodnocení, sebereflexe a kladné sebepojetí žáka (8 hodin)
Implementace etické výchovy do ŠVP (4 hodiny)

« 40HODINOVÝ KURZ »

40-hodinové kurzy jsou určeny pro jednotlivé učitele, kteří chtějí učit etickou výchovu integrovaně do jiných předmětů. Jedná se o 4 setkání po 10 hod nebo 5 setkání po 8 hod dle dohody účastníků.

Anotace Aplikace etické výchovy v pedagogické praxi, akreditace

V registračním formuláři pro mapování zájmu o další kurzy uveďte prosím jméno, příjmení, email  účastníka a název školy. 

40 hod kurz v Pardubicích 2018/19                                                                   40 hod kurz v Kroměříži 2019
5 setkání po 8 hodinách v pracovní dny od 9:00.                                                           5 setkání po 8 hodinách v pátky od 8:30.
Termíny: 7.11., 3.12.2018, 15.1. a 22.1., 6.2.2019                                                Termíny: leden – březen 2019
Lektoři: Mgr. Radka Dojčánová, Mgr. Barbara Pospíšilová                                 Lektor: PaedDr. Aranka Řezníčková, Mgr. Světlana Hajdinová
 

Na prezenční listinu účastníci poskytují své osobní údaje pro účely zpracování k vystavení osvědčení o absolvování vzdělávání v souladu s  ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 a obecného nařízení o ochraně osobních údajů dobrovolně a jsou si vědomi, že udělený souhlas se zpracováním lze kdykoliv odvolat písemně.