EVops

Akreditovaný workshop s doc. J. Háblem

Vážení ředitelé, výchovní poradci, učitelé,

zveme Vás na akreditovaný workshop DVPP s  doc. PhDr. Janem Háblem, Ph.D., který se uskuteční:
  • 25.8.  – MAP II. pro Kostelecko (13:00 -16:00), registrace ZDE, kontakt Mgr. Jan Kučera, jan.kucera@nadorlici.cz 
  • 31.8. – Kroměříž, MAP II. Kroměříž (9:00 – 13:00), registrace ZDE, kontakt Ing. Jitka Kuzmínová, Jitka.Kuzminova@mestokm.cz 
  • 4.10. –  Raškovice, MAP Pobeskydí (9:00 – 13:00), registrace ZDE, kontakt Mgr. Hana Kachtíková, kachtikova.h@seznam.cz
  • 5.10. –  Pardubice NPI
Na charakteru záleží kniha To nejlepší z Komenského Učit se příběhemkniha Labyrint kniha I když se nikdo nedívá  kniha Lidskost není docela ztracena
S KOMENSKÝM ŠKOLA JINAK: NOVĚ A LIDSKY
Čtyřhodinový akreditovaný workshop „Klíčové oblasti pro proměnu společnosti aneb Jak realizovat Projekty proměny II.“ seznamuje s metodickými materiály projektu Komenský – Příběhy lidskosti. Hlavním lektorem je doc. PhDr. Jan Hábl, Ph.D. z Univerzity Hradec Králové. Účastníci se seznámí s myšlenkovými východisky Komenského nadčasového díla Obecná porada o nápravě věcí lidských, dále se seznámí s metodickými materiály projektového vzdělávání inspirovaného Komenského myšlenkou „nápravy věcí lidských“. Workshop prezentuje možnosti aktivizace žáků v oblasti etické, prosociální a prokomunitní. Zahrnuje rovněž seznámení s již existujícími metodickými materiály, které byly vytvořeny v rámci projektu Úcta k životu a Komenský 2020, a které jsou školám k dispozici zdarma. Absolventi workshopu obdrží osvědčení o účasti na akreditovaném kurzu Etické výchovy, o.p.s.
V celém projektu vidíme šanci pro větší zaměření na předávání hodnot, které v našem školství chybí, ale i na aktuální potřebu adaptace a stmelování třídních kolektivů, pro které by mohla být realizace Projektů proměny šancí na změnu. Aneb jak říká Komenský: „Ctnostem se učí ctnostným jednáním, návykem a prací.
K dispozici budou po workshopu k zakoupení knihy doc. Jana Hábla.
Již realizované Projekty proměny je možné najít na webu Komenský 2020.
DVTV Hábl s Drtinovou
citátK2020_vzdelavani